T051 T052 T053 Ps Påskjutsbroms

   Så här gör du för att läsa tabellerna
Leta upp ditt typgodkännande nummer och se efter vilket PSB nummer den har i tabellen nedan.
I reservdels tabellen anger PSB numret vilken reservdel som passar.

 Påskjutsbroms enkelaxel
PSB nr: Benämning: Infästning: Kulkoppling:
Typgodk. nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
GTA 1.0
GTA 1.0
GTA 1.0
GTA 1.6
GTA 1.6
GTA 1.6
GTA 1.6
A 1590
V-drag
70x60
60x60
V-drag
V-drag
V-drag
70x70
V-drag
WWN 104 N
WWN 104 N
WWN 104 N
WWN 104 N
WWN 150 N
WW 300 N
WWN 150 N
WWN 150 N
T 050 Ps
T 050 Ps
T 050 Ps
T 038 Ps
T 038 Ps
T 038 Ps
T 038 Ps
T 054 Ps

 Påskjutsbroms boggieaxlar
PSB nr: Benämning: Infästning: Kulkoppling:
Typgodk. nr:
9
10
11
12
13
14
15
GTA 1,6
AK 2080
AK 2080
A 2080
AK 2580
A 2580
A 3080
V-drag
V-drag
V-drag
V-drag
V-drag
V-drag
V-drag
WW 200
WW 200
WW 300
WW 300
WW 300
WW 300
WW 300
T 039 Ps
T 051 Ps
T 051 Ps
T 051 Ps
T 052 Ps
T 052 Ps
T 053 Ps

Påskjutsbroms AK och A

Pos: Benämning: Artikel nr: Antal PSB nr:
1





2





3




4
5




6
7
8

9

9a

9b
10
11


12

12b

12c

13
13a
13b
14
15




16


17

18

18b
19





20
21
22
23


24


25
26


27
Kulkoppling WWN 104 N
Kulkoppling WWN 150-D2
Kulkoppling WWN 150-D3
Kulkoppling WW 300 H
Kulkoppling WW 200-B3
Kulkoppling WW 200-B5
Tryckstång dia: 45x6
Tryckstång dia: 50
Tryckstång dia: 50x4,5
Tryckstång dia: 50
Tryckstång dia: 50x7
Bussning t.typ 1m. WW300
Svängingsdämpare
Svängingsdämpare
Svängingsdämpare
Svängingsdämpare
Svängingsdämpare
Distansbussning
Sexkantskruv M12x70
Sexkantskruv M12x80
Sexkantskruv M12x80
Sexkantskruv M12x85
Sexkantskruv M12x75
Bricka
Låsmutter M12
Distans
Distans
Lager
Lager
Bussning
Bussning
Lager
Spännstift
O-ring
O-ring
O-ring
Anslag
Anslag
Anslag
Anslag
Skruv M10
Skruv M10
Låsbricka
Låsbricka
Stötdämparfäste
Låsmutter M10
Mutter M10
Nit
Spännstift 13x60
Spännstift 13x60
Spännstift 10x60
Spännstift 8x60
Spännstift 8x60
Spännstift 6x60
Bult dia: 12
Bult, gängad dia: 12/M10x86
Låsmutter M12
Låsmutter M10
Bricka
Hävarm 100:27
Hävarm 110:28
Hävarm 110:28
Hävarm 110:31
Hävarm 110:31
Hävarm 110:33
Sexkantskruv M12x90
Bult dia:10
Säkringsbleck
Handbromsspak
Handbromsspak
Handbromsspak
Lagerbult
Lagringsbult dia: 14x105
Lagringsbult dia: 16x120
Saxpinne 4x25
Bricka
Bricka
Bricka
Fjäder, kpl.
Fjäder, kpl.
Fjäder, kpl.
6040WWN104N
6040WWN150-D2
6040WWN150-D3
6040WWN104N
6040WW200B3
6040WW200B5
05.399.09.92.0
03.084.47.54.0
03.300.64.24.0
03.084.77.53.0
03.302.41.01.0
03.200.74.94.0
02.3702.56.00
02.3702.55.00
05.323.01.01.0
05.323.00.96.0
05.323.00.99.0
03.310.30.20.0
02.5021.77.82
02.5021.89.82
02.5021.89.82
03.340.11.04.0
03.340.11.03.0
03.320.10.02.0
02.5220.14.82
03.302.20.81.0
03.300.62.03.0
03.030.11.75.0
03.030.10.04.0
03.112.56.01.1
03.112.56.01.0
03.030.10.06.0
02.6606.40.90
03.310.92.07.0
03.310.84.01.0
03.310.82.02.0
03.261.91.07.0
03.371.00.35.0
03.371.00.69.0
05.371.00.90.0
02.5025.52.82
02.5025.52.82
02.5602.10.92
02.5602.10.92
03.295.98.91.0
02.5273.10.82
02.5202.14.82
02.5856.04.00
02.6006.69.90
02.6006.69.90
02.6006.58.90
02.6006.52.90
02.6006.52.90
02.6006.46.90
03.084.34.10.0
03.177.11.03.0
02.5220.14.12
02.5273.10.82
02.5450.53.04
05.190.34.08.0
05.190.35.13.0
05.190.35.07.0
05.190.41.18.0
05.190.31.71.0
05.190.35.08.0
02.5021.80.82
03.5850.26.02
02.3301.04.02
05.190.34.13.0
05.190.40.11.0
05.190.31.57.0
03.084.35.08.0
03.084.34.02.0
03.084.33.06.0
02.6201.41.03
02.5450.51.04
02.5408.17.04
02.5450.48.04
05.397.68.34.0
05.397.68.35.0
05.397.68.36.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-4
5,7
8
6,(9),11-15
9
10
1-7,9
8
10,11
12,14,15
13
6
1-3
4-7,9
8
10,11,13
12,14,15
10,11,13
1-5,7,9
6
10-15
8
8
1-15
1-15
13
10,11
1-7,9
10,11,13
8
12,14,15
10,11,13
8
1-7,9
8,12-15
10,11
1-7,9
8,12,14,15
10,11,13
8,12,14,15
1-7
9
1-7
9
1-7,9
1-7,9
1-7,9
10,11,13
8
12,14,15
10,11,13
8
12,14,15
10,11,13
8
10,11,13
8,12,14,15
10,11,13
10,11,13
1-7,9
10-11
12
13
8,14
15
10-15
1-14
1-14
1-7,9
8,10,11,13
12,14,15
1-7,9
8,10,11,13
12,14,15
1-15
1-7,9
12-15
8,10,11
1-7,9
8,10-13
14,15