T073 T074 T077 T079 T080 T081 Påskjutsbroms

   Så här gör du för att läsa tabellerna
Leta upp ditt typgodkännande nummer och se efter vilket PSB nummer den har i tabellen nedan.
I reservdels tabellen anger PSB numret vilken reservdel som passar.

 Påskjutsbroms enkelaxel
PSB nr: Benämning: Infästning: Kulkoppling:
Typgodk. nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GTA 1.0
GTA 1.0
GTA 1.0
GTA 1.6
GTA 1.6
GTA 1.6
GTA 1.6
GTA 1.6
A 1590
A 2090
A 2590
V-drag
V-drag
4-kant 70x70
V-drag
V-drag
V-drag
4-kant 70x70
4-kant 70x70
V-drag
V-drag
V-drag
WWN 104 N
WW 300 H
WWN 104 N
WWN 104 N
WWN 150 D2
WW 300 H
WWN 104 N
WWN 150 D2
WWN 150 D3
WW 200 B5
WW 300 H
T 071 Ps
T 071 Ps
T 071 Ps
T 072/075 Ps
T 072/075 Ps
T 072/075 Ps
T 072 Ps
T 075 Ps
T 073/074 Ps

T 080 Ps

 Påskjutsbroms boggieaxlar
PSB nr: Benämning: Infästning: Kulkoppling:
Typgodk. nr:
12
13
14
15
16
17
18
19
GTA 1.6
GTA 2.0
AK 2090
AK 2090
A 2090
AK 2590
A 2590
A 3590
V-drag
V-drag
V-drag
V-drag
V-drag
V-drag
V-drag
V-drag
WW 200 B3
WW 300 H
WW 200 B5
WW 300 H
WW 300 H
WW 300 H
WW 300 H
WW 300 H
T 076 Ps
T 078 Ps
T 077 Ps
T 077 Ps

T 079 Ps

T 081 Ps


Pos: Benämning: Artikel nr: Antal PSB nr:
1

1a

2
3

4
5

6
7

8

9


9a
9b
10
11


12
12a
12b
12c
12d
12e
13
13a
13b
14
14a
15
15a
16
16a
17

17a
18
18a
18b
1920
21

22

23


2425

26


27


29
30
31
32
33

34

Kulkoppling
Kulkoppling
Kulkoppling
Kulkoppling
Kulkoppling
Kulkoppling
Dragögla, Jeep2
Dragögla, Nato
Tryckstång dia: 45x6
Tryckstång dia: 50
Tryckstång dia: 50x7
Tryckstång dia: 50x4,5
Tryckstång dia: 50x7
Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Distansring 12x16
Sexkantskruv M12x70
Sexkantskruv M12x80
Bricka dia: 13/25
Låsmutter M12x1,75
Låsmutter M12x1,75
Distansrör 19 x 13
Distansrör 13x18x36/31
Lager
Lager
Lager
Bussning
Lager
Spännstift 6 x 10
O-ring 49 x 53
O-ring 50 x 71
O-ring 50 x 60
Anslag, främre
Anslag, bakre
Anslag
Anslag
Skruv M 10 x 20
Låsbricka dia: 10
Svängningsdämp. fäste
Låsmutter M 10
Mutter M 10
Cylinderskruv M8x12
Mutter M 8
Spännstift 10x60
Spännstift 13x60
Spännstift 6x60
Spännstift 8x60
Bult, g. dia:12/M 10x86
Bult, g. dia:12/M 10x90
Bult dia: 12x48
Låsmutter M12
Låsmutter M10
Bricka dia: 11/20
Hävarm 100:30
Hävarm 110:33
Hävarm 110:33
Hävarm 100:30
Sexkantskruv M12x90
Bult dia:10 x 24.5 x 20
Bult dia:12 x 29 x 24
Säkringsbleck dia: 10
Säkringsbleck dia: 12
Handbromsspak
Handbromsspak
Handbromsspak
L.bult 16x112xM12
Lagringsbult dia: 16x120
Lagringsbult dia: 14x105
L.bult 16x100xM12
Låsmutter M 12
Saxpinne 4 x 25
Bricka dia: 13
Bricka dia: 17
Bricka dia: 14.5
Fjädermagasin, kpl
Fjädermagasin, kpl
Fjädermagasin, kpl
Handtag
Katastrofring dia: 35x5
Karbinhake 70 x 7
K.wire, kpl. 950mm
Bälg
Bälg
Spännband
Spännband
60.40.WWN.104.N
60.40.WWN.150.D2
60.40.WWN.150.D3
60.40.WW.200.B3
60.40.WW.200.B5
60.40.WW.300.H
03.398.02.23.0
03.398.03.68.0
05.399.25.36.0
03.084.77.55.0
05.399.21.63.0
05.399.21.60.0
05.399.21.61.0
02.3702.74.00
02.3702.75.00
05.323.01.01.0
05.323.00.96.0
02.3702.72.00
05.323.01.12.0
02.3702.73.00
02.3702.76.00


03.310.30.20.0
02.5021.77.82
02.5021.89.82
03.320.10.02.0
02.5220.14.82
02.5220.14.12
03.300.62.03.0
03.302.20.81.0
03.030.12.62.0
03.030.10.04.0
03.030.12.65.0
03.112.56.01.0
03.030.10.06.0
02.6606.40.90
03.310.92.07.0
03.310.84.01.0
03.310.82.02.0
05.371.00.90.0
03.371.00.35.0
03.371.00.69.0
03.261.91.07.0
02.5025.52.82
02.5602.10.92
05.189.40.10.0
02.5273.10.82
02.5202.14.82
02.5037.03.82
02.5273.08.82
02.6006.58.90
02.6006.69.90
02.6006.46.90
02.6006.52.90
03.177.11.03.0
03.177.11.18.0
03.084.34.10.0
02.5220.14.12
02.5273.10.82
02.5450.53.04
05.190.35.19.0
05.190.35.08.0
05.190.36.42.0
05.190.36.64.0
02.5021.80.82
02.5850.26.02
02.5850.27.02
02.3301.04.02
02.3301.05.02
05.190.34.13.0
05.190.31.57.0
05.190.40.11.0
03.117.11.14.0
03.084.33.06.0
03.084.34.02.0
03.177.11.13.0
02.5220.14.82
02.6201.41.03
02.5450.52.04
02.5408.17.04
02.5450.48.04
05.397.68.34.0
05.397.68.35.0
05.397.68.38.0
02.1404.05.00
03.310.71.07.0
02.1804.03.00
05.327.00.06.0
03.130.08.02.0
03.130.08.13.0
02.3310.03.00
02.3310.04.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1,3,4,7
5,8
9
12
10,14
2,6,11,13,15-19


1-8,12
9-11,16,18,19
13
14,15
17
1-3
4-7
9
14,15,17
13
11,18
19
8,12
10
16
14,15,17
1-8,12
9-11,13-19
1-19
1-8,12-15,17
9-11,16,18,19
14,15
17
1-8,12
14,15,17
13
9-11,16,18,19
14,15,17
9-11,16,18,19
1-8,12
9-11,16-19
13-15
9-11,16,18,19
9-11,16,18,19
14,15,17
1-8,12
1-8,12
1-8,12
1-8,12
1-8,12
1-8,12
14,15,17
14,15,17
14,15,17
9-11,16,18,19
14,15,17
9-11,16,18,19
14,15,17
13
9-11,16,18,19
9-11,16,18,19
13-15,17
13-15,17
1-8,12
9-11,16,18,19
14,15,17
13
9-11,13-19
1-8,12-15,17
9-11,16,18,19
1-8,12-15,17
9-11,16,18,19
1-8,12,13
9-11,16,18,19
14,15,17
1-8,12
9-11,16,18,19
14,15,17
13
1-8,12,13
9-11,14-19
1-8,12,13
9-11,16,18,19
14,15,17
1-8,12,13
9,10,14-16
11,17-19
1-19
1-19
1-19
1-19
1-18
19
1-8,12,13
9-11,14-19