Lagar som gäller för släpvagnar och båttrailers

Ett släpfordon är ett fordon som är byggt för att kopplas till ett annat motordrivet fordon (inte moped klass II) och är avsett för person- eller godstransport. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon.
 
Vill du läsa mer?
Ladda hem Transportstyrelsens pdf med reglerna för efterfordon »
Ladda hem Transportstyrelsens pdf med körkortsreglerna för personbil och lätt lastbil med släpvagn »
Läs mer om släpfordon på Transportstyrelsens hemsida »  
 
Körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall högre behörigheter.
 
B- Behörighet är tillräckligt i två fall:
  • För släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg.
  • För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg, under förutsättning att dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg.

Utökad B-behörighet:

  • Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 4 250 kg.
BE- Behörighet krävs om:
  • Släpvagnens totalvikt är större än bilens tjänstevikt.
  • Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg.
 
Totalvikt: Är den vikt fordonet väger plus maxlast.
Tjänstevikt: Är den vikt fordonet väger plus föraren.
Bruttovikt: Är den vikt fordonet väger vid ett specifikt tillfälle.  
 
Hur tung obromsad släpvagn får bilen dra?
  • Registrerad släpvagn med fjädring men utan bromssystem.
  • Bilar utan godkännande, dvs bilar tillverkade tom 1996 får dra en obromsad släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.
  • Den maximala släpvagns vikten enligt dragbilens regestreringsbevis (släpvagnens vikt inkl. last och kopplingsbelastning) får aldrig överstigas.
  • Bilar med EEG godkännande, dvs bilar tillverkade från 1996 får dra obromsad släpvagn på högst den släpvagnsvikt som anges i bilens regestreringsbevis. Här anges sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg. (I detta fall anges släpvagnsvikt vilket är släpvagnens tjänstevikt + den verkliga lasten)

 

Hastighetsregler Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna:  

 

Långsamtgående fordon Ej registrerade fordon utan broms och fjädring. Dessa fordon skall alltid vara utrustade med LGF-skylt. Båtupptagningssvagnar är klassade som långsamtgående fordon.  

För långsamtgående fordon (sk efterfordon) tex båtupptagningsvagnar.  

För obromsade släpvagnar som inte uppfyller villkoren enligt nedan.  

För obromsade släpvagnar som uppfyller villkoren enligt nedan samt för bromsade släpvagnar.  

 

Obromsade släpvagnar Registrerad med fjädring men obromsad släpvagn med en totalvikt som inte överstiger dragbilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg får framföras i 80 km/tim.